Advies

Compacte cultuurstad 2020


Schouwburgplein Rotterdam

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur mee te denken over de culturele paragraaf van de gemeentelijke nota Binnenstad als City Lounge; Binnenstadsplan 2008-2020. Tegelijkertijd publiceren de Raad en de dienst bovendien het advies Compacte cultuurstad 2020.

Analyse
De Raad ziet Rotterdam als een compacte cultuurstad, nu en in het jaar 2020. Culturele instellingen en locaties liggen bij voorkeur in overzichtelijke clusters, op verschillende plaatsen in en om het centrum en in een beloopbaar gebied. De culturele assen verbinden organisaties en locaties. De Raad ziet Rotterdam bovendien als een dynamische stad. Het centrum van Rotterdam is in demografisch en stedenbouwkundig opzicht jong, waardoor bouwbedrijvigheid en jongeren ook de komende jaren bepalend zullen zijn voor de identiteit van de stad.

Advies 
De Raad doet aanbevelingen om bestaande culturele clusters in de stad te versterken, onder andere door ze een sterkere programmatische invulling te geven. Speciale aandacht gaat uit naar de clusters Schouwburgplein en Kruiskade, Museumpark en Witte de Withstraat en Wilhelminapier. Gezien het grote aantal jongeren en creatieven in de stad vindt de Raad het belangrijk dat er informele presentatieplekken en broedplaatsen zijn waar eigentijdse kunst- en cultuurvormen, nieuwe ontwikkelingen en innovatie gemakkelijk samenkomen. Deze creatieve broedplaatsen dragen bovendien bij aan de (internationale) allure van de stad. De Raad adviseert het college de opkomst van dit type presentatieplekken met ruimhartig beleid te stimuleren en faciliteren.

Gevraagd advies, Stedelijke ontwikkeling en architectuur, vormgeving en gaming, 2009