Gepubliceerd op:

1 november 2018

RRKC Advies | Maak Boijmans klaar voor de toekomst


Foto: Fred Ernst

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) adviseert het college van Burgemeester en Wethouders om te kiezen voor een renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen, die leidt tot een vernieuwd, internationaal concurrerend en toekomstbestendig museum waarin ruimte is voor groei van het aantal bezoekers.

Museum Boijmans Van Beuningen, deels Rijksmonument, is toe aan een grondige renovatie. Het museumgebouw is eigendom van de gemeente Rotterdam. Het college van B&W vroeg de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om een advies uit te brengen over de renovatie. Het volledige advies kunt u hier vinden.

Kies wat kan, niet wat moet

Het college van B&W ziet drie mogelijke scenario’s voor de renovatie:

  • het basisscenario, waarin asbestsanering, achterstallig onderhoud en de brandveiligheid van het museumgebouw centraal staan;
  • het basis-plus scenario, waarin aanvullend hedendaagse duurzaamheidsmaatregelen worden voorgesteld;
  • het toekomstscenario, dat leidt tot een vernieuwd, internationaal concurrerend en toekomstbestendig museum waarin ruimte is voor groei van het aantal bezoekers.

De wethouder vroeg de RRKC in het advies zich uit te spreken over de vraag wat er voor de collectie in de toekomst nodig is in relatie tot de bouwopgave en gelet op de voorliggende scenario’s. De RRKC spreekt zich in het advies uit voor de keuze van het toekomstscenario en betrekt daarbij de ontwikkeling van het Museumpark.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen van de RRKC aan het college van B&W zijn:

1. Ga voor het toekomstscenario

Vergelijkbare kunstmusea hebben een renovatie benut als kans om het gebouw aan te passen aan museale eisen van deze tijd. Dit resulteerde in meer bereik en bezoekers. Een vernieuwd toekomstbestendig museum past bij een wereldstad als Rotterdam die zich alsmaar uitbreidt en steeds meer bezoekers trekt uit binnen- en buitenland. Het past ook bij de rol die het museum al sinds 1937 vervult als icoon in de stad.

2. Kies voor een transitieperiode

De RRKC is positief over de plannen voor de renovatie maar mist hierin nog de wensen van het publiek, de verbinding met het Museumpark en een toekomstgerichte visie op het bereiken van een breder publiek. Om dit te bereiken pleit de RRKC voor een transitieperiode.

3. Vraag om een transitieplan

Voor het tonen van de collectie tijdens de renovatie adviseert de RRKC het college Museum Boijmans Van Beuningen te vragen in 2018/2019 een uitgebreid transitieplan op te stellen. Dit plan omvat concrete doelstellingen voor de presentatie van de collectie in de komende jaren, de activiteiten die daarvoor nodig zijn en de financiële dekking. Het museum zal zich hiertoe in de komende periode actief in de stad opstellen, het enthousiasme en het draagvlak voor het museum in Rotterdam en daarbuiten verder vergroten, dit in samenwerking met partners, binnen en buiten de stad en binnen en buiten de culturele sector.

4. Maak van het Museumpark een toegankelijke culturele hotspot

Investeer in het Museumpark. Zorg dat het in de toekomst een belangrijke culturele hotspot wordt waar ook niet-museumbezoekers graag verblijven.