Gepubliceerd op:

23 november 2022

Terugblik: Afscheidsbijeenkomst RRKC en bureau RKS


Op donderdag 17 november 2022 nam de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) en de Rotterdamse Kunststichting (RKS) in het Schielandshuis afscheid van (oud-) raadsleden, commissieleden, adviseurs en collega’s. Op de avond kwamen wethouder Said Kasmi, Rento Zoutman (secretaris RRKC, directeur RKS) en Carlos Gonçalves (voorzitter RRKC) aan het woord.

De aanwezigheid van wethouder Said Kasmi werd zeer gewaardeerd. De wethouder sprak zijn lof uit voor het geleverde werk en de inspanningen de afgelopen decennia. Daarbovenop zegde hij toe dat dit schriftelijk bevestigd zal worden aan alle RRKC-leden en bureauleden van de RKS. De wethouder sloot af met gelukwensen voor de vervolgstappen die de Rotterdamse Kunststichting (RKS) zal maken.
Rento Zoutman, secretaris van de RRKC en directeur van de RKS brak een lans voor het onafhankelijk advies en zette alle stappen en fases van degelijk adviestraject uiteen om devaluatie van het woord ‘advies’ te voorkomen. De ervaringen van de afgelopen periode leren dat het politiek klimaat voor onafhankelijk advies ongunstig is. Het is de vraag of het stadsbestuur werkelijk open staat voor advies dat niet past in de politieke agenda. Dit werpt zijn schaduw vooruit naar het gesprek over de nieuwe invulling van structureel onafhankelijk advies over kunst en cultuur in Rotterdam.
Carlos sprak zijn waardering uit voor alle RRKC-leden en hoe het bureau zich de afgelopen maanden heeft opgesteld en sloot af met een toelichting van het vervolgproces en toekomstplannen van de RKS.

De foto’s van de afscheidsbijeenkomst zijn hier te bekijken.
BEKIJK DE FOTO'S

Middels dit bericht willen we ook alle personen die ooit betrokken zijn geweest bij de RRKC ontzettend bedanken voor alle geleverde inspanningen, kennis en inzichten. In de woorden van Rento Zoutman op 17 november:
Dank aan jullie allen voor jullie inzet voor de RRKC, de goede gesprekken en de fijne samenwerking! De RRKC is voor ons allen ook een sociaal platform, dat gaan we missen! Dus dank namens de leden van de RRKC en de medewerkers van het bureau. De RKS gaat zich richten op een nieuwe invulling van zijn rol. De Rotterdamse cultuursector bloeit, ook in lastige tijden. We komen elkaar ongetwijfeld weer tegen bij al het moois wat de stad te bieden heeft!