Gepubliceerd op:

26 augustus 2022

Reactie RKS op uitspraak voorzieningenrechter


Op 11 augustus jl. wees de voorzieningenrechter in Rotterdam het verzoek af van de Rotterdamse Kunststichting (RKS) tot schorsing van het besluit van het college van B&W om de subsidie aan de RKS per 1 januari te beëindigen. Het bestuur van de RKS heeft kennisgenomen van deze uitspraak, maar merkt op dat het oordeel van de voorzieningenrechter naar zijn aard beperkt is tot het verzoek van de RKS tot schorsing van het collegebesluit en niet ziet op inhoudelijke bezwaren van de RKS tegen het besluit van het college. Het bestuur van de RKS zet de op het inhoudelijk aanvechten van dit besluit gerichte en reeds aangevangen juridische stappen voort.

De RKS zal lopende adviezen over culturele infrastructuur en stedelijke ontwikkeling, digitale strategieën en sociale veiligheid in de Rotterdamse cultuursector nog dit jaar afronden en presenteren. Per advies wordt een passende presentatie-vorm gekozen.