Gepubliceerd op:

7 juli 2022

RRKC tevreden dat onafhankelijk advies is geborgd


De RRKC is teleurgesteld dat de gemeenteraad geen stokje steekt voor de opheffing per 1 januari 2023. Wel is de RRKC tevreden dat, met aangenomen moties, onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd advies geborgd blijft in Rotterdam. Terecht wordt ook de rol van de wethouder en het ambtelijk apparaat onderzocht.

Met gemengd gevoel kijkt voorzitter Carlos Gonçalves terug op het debat in de gemeenteraad over de opheffing door het college van de RRKC. De gemeenteraad had eerder stevige kritiek op het opheffingsbesluit van wethouder Kasmi. “Oppositie en coalitie klonken vorige week in commissie bijeen unisono in hun zorg over de gang van zaken en de toekomst van onafhankelijke advisering. In het gemeenteraadsdebat bleef daar weinig van over.”

Er was in de gemeenteraad onvoldoende steun voor moties die opriepen tot opschorten van de opheffing, of tot het instellen van een nieuw onderzoek naar hoe het beter kan. Wel stelde de gemeenteraad grenzen aan het alternatief dat wethouder Kasmi moet aandragen voor onafhankelijk ongevraagd en gevraagd advies over kunst en cultuur. Ook moet hij nader onderzoek doen naar adviesvormen in andere steden en naar hoe zijn ambtenaren advisering en omgang met advies. Kasmi moet zijn alternatief bovendien met de cultuursector bespreken aan de gemeenteraad voorleggen. Dit zijn verbeteringen ten opzichte van het oorspronkelijke plan van de wethouder

Het stemt tevreden dat de gemeenteraad vasthoudt aan onafhankelijke advisering, iets waar de RRKC sinds 2005 garant voor stond. En dat tot aan 2023 blijft doen. De RRKC volgt zijn adviesagenda en publiceert in het najaar twee adviezen: ‘Culturele infrastructuur en stedelijke ontwikkeling‘, en ‘Digitale strategieën van Rotterdamse culturele organisaties‘.