Gepubliceerd op:

28 juni 2022

Reactie wethouder op advies Sociale veiligheid


Op 13 mei jl. ontving de RRKC de reactie van de wethouder op het advies Ongehoord Geluid (maart 2022). In dit advies riep de RRKC het college op om sociale veiligheid te agenderen en drong hij aan op aandacht voor het onderwerp in de Rotterdamse cultuursector. Daarnaast stelde de RRKC voor om, middels onderzoek, kansen met betrekking tot sociale veiligheid in de Rotterdamse cultuursector te identificeren en in kaart te brengen. Dit vanwege het toenemend aantal gevallen van o.a. grensoverschrijdend gedrag in de Rotterdamse cultuursector, en de risicofactoren die de culturele sector in zich draagt met betrekking tot dit onderwerp.

NB Op 21 juni jl. verscheen Over de grens, het advies van de Raad voor Cultuur over grensoverschrijdend gedrag in de Cultuursector. Het verheugt de RRKC dat ook zijn landelijke evenknie het belang onderstreept van het actief bestrijden van grensoverschrijdend gedrag, een van de symptomen van een onveilige omgeving. De Raad voor Cultuur roept het ministerie op hierin verantwoordelijkheid te nemen. De RRKC kijkt met interesse uit naar de reactie van de staatssecretaris op dit advies.

LEES HET ADVIES ONGEHOORD GELUID LEES DE REACTIE VAN DE WETHOUDER