Gepubliceerd op:

31 mei 2022

Nieuwe subsidie: ‘Toen en nu’


Wil jij je inzetten om de geschiedenis die ons verdeelde, te maken tot de toekomst die ons verbindt? Vraag subsidie aan voor een project over het koloniaal en slavernijverleden van Rotterdam.

De stad die we nu kennen, is mede zo geworden door kolonialisme en slavernij in het verleden. Die geschiedenis werkt op verschillende manieren door in het heden. Wil jij bijdragen aan kennis en bewustwording over dit verleden, waardoor Rotterdammers met elkaar in gesprek gaan? Vraag vóór 8 juli subsidie aan voor een project waar je maximaal € 25.000 voor nodig hebt. Heb je een idee maar wil je graag nog wat meer informatie over de regeling? Dan kan je een verhelderend gesprek met de gemeente aanvragen.

Welke projecten komen in aanmerking?
Is jouw project cultureel, educatief en/of informatief van aard? En draagt het bij aan bewustzijn en kennis over (de gevolgen) van het koloniaal en slavernijverleden? Zet het Rotterdammers aan om hier over te praten? Dan komt jouw project misschien is aanmerking voor subsidie. Lees meer over de voorwaarden op deze pagina over de subsidie.

Welke data zijn belangrijk?

  • Vanaf 30 mei kan je een aanvraag indienen.
  • Vraag vóór 10 juni een verhelderend gesprek aan.
  • De verhelderende gesprekken vinden tussen 13 en 27 juni plaats.
  • De subsidieregeling sluit op 8 juli.
  • Vanaf 3 september hoor je of jouw project subsidie krijgt.
  • Je hebt een jaar de tijd om je project uit te voeren.
MEER INFORMATIE OVER DE NIEUWE SUBSIDIE