Gepubliceerd op:

22 april 2022

Formateursbrief RRKC


In deze periode van formatie van het nieuwe college van B&W brengt de RRKC graag vier prangende onderwerpen onder de aandacht. Het Rotterdamse veld van kunst- en cultuur heeft zich in de afgelopen periode met lastige corona omstandigheden van zijn beste kant laten zien. Makers en culturele organisaties zijn inventief omgegaan met de beperkingen die de pandemie met zich bracht, geholpen door de effectieve noodsteun van het Rijk en de gemeente Rotterdam.

De Raad constateerde een aantal positieve richtinggevende veranderingen in de sector die mogelijkheden bieden voor de toekomst (adviesbrief Cultuur in Transitie, februari 2021). We zien onder meer innovaties in productie- en presentatiepraktijken, de toename van solidariteit en deelcultuur, versnelde aandacht voor digitalisering en meer publieke, alternatieve ruimte voor kunst en cultuur.

Adviesagenda
De RRKC richt zich op de toekomst van de Rotterdamse cultuursector op de langere termijn. De Raad heeft de Adviesagenda opgesteld en gaat graag hierover in gesprek met het nieuwe college van B&W. De Adviesagenda van de RRKC is geen politieke, maar een maatschappelijke agenda die is gebaseerd op wat er in de stad en in de cultuursector speelt.

In de opmaat naar het nieuwe college informeren wij u graag over deze Adviesagenda. Wij lichten er vier onderwerpen uit die urgent om aandacht vragen. Wij verzoeken u om deze onderwerpen mee te nemen in het proces van formatie en het programma van het nieuwe college.
Hierna gaan wij in op:

1. Het herstel en de transitie van de cultuursector na corona: de arbeidsmarkt en de culturele instellingen.
2. De zorg voor de uitbreiding, duurzame ontwikkeling en het beheer van de culturele infrastructuur voor kunst en cultuur.
3. De deelname aan kunst en cultuur en groeiende ongelijkheid.
4. De stad groeit, de cultuursector groeit mee.

LEES DE FORMATEURSBRIEF LEES ADVIESAGENDA 2022-2024