Gepubliceerd op:

31 maart 2022

De RKS sluit zich aan bij Cultuur/inclusief


Cultuur/inclusief is een initiatief van KCR, Music Matters, LantarenVenster, MAMA, WORM en Theater Rotterdam. Een netwerk van directeuren en leidinggevenden die elkaar scherp en verantwoordelijk houden om vastgeroeste systemen, ingesleten patronen en gevestigde posities pro-actief open te breken. De Rotterdamse Kunststichting, (het ondersteunend bureau van de RRKC) moedigt dit manifest aan en sluit aan bij het initiatief.

Het is belangrijk dat je de diversiteit van de stad Rotterdam in de sector terug kunt zien. Het behoort tot de kerntaken van de sector om ruimte te maken voor ontmoeting en beoefening van cultuur voor alle Rotterdammers. Deze taak kun je niet waarmaken als je als sector niet divers en inclusief bent. Het moment is aangebroken om alle voorgenomen veranderingen om te zetten in actie.

Wat doet Cultuur/inclusief?
• Zorgen voor een meer divers personeelsbestand;
• zorgen voor training en begeleiding;
• zorgen voor een veilige werkomgeving;
• zorgen voor gelijkwaardigheid in programma;
• organiseren van bijeenkomsten.

Ook aansluiten?
Cultuur/inclusief zoekt directeuren en leidinggevenden van Rotterdamse culturele organisaties die:
• werk willen maken van het bestrijden van racisme en uitsluiting in hun eigen organisatie en sector;
• begrijpen dat dit streven meer is dan een actieplan voor ‘diversiteit en inclusie’;
• bereid zijn om zich enkele jaren te verbinden aan de gezamenlijke missie om racisme en uitsluiting in de culturele sector aan te pakken;
• bereid zijn om in hun eigen organisatie een verandertraject op te starten, waarbij anderen over je schouder meekijken;
• in die bereidheid uitdrukkelijk worden gesteund door hun bestuur of raad van toezicht;
• bereid zijn om de financiële middelen vrij te maken die nodig zijn om deze verandering binnen de eigen organisatie voor elkaar te krijgen, en bij te dragen aan de kosten van netwerkactiviteiten.

MEER INFORMATIE OVER CULTUUR/INCLUSIEF