Gepubliceerd op:

15 maart 2022

Directeurenoverleg: Vier oproepen voor de nieuwe gemeenteraad


Na de verkiezingen van 16 maart moet een nieuw college een door covid zwaar geraakte stad weer op de been zien te helpen. Mensen hebben zich opgesloten, geïsoleerd gevoeld en achterstanden opgelopen. Als kunst- en cultuursector dragen we graag ons steentje bij aan het herstel, bijvoorbeeld door mensen te inspireren met mooie voorstellingen, door ontmoetingen te regisseren en door educatieve programma’s te realiseren.

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor Rotterdam. Kunst en cultuur dragen bij aan een gezonde stad, een diverse levendige stad en bieden perspectief in moeilijke tijden als deze. Tegelijk is de kunst- en cultuursector zwaar getroffen door de pandemie. Dit reikt verder dan slechts de gesubsidieerde instellingen. Ondernemers, makers, zzp’ers, toeleveranciers, het hele ecosysteem is beschadigd. Ook cultuureducatie en talentontwikkeling hebben geleden onder de afgelopen jaren.

De effecten hiervan zullen net als in het onderwijs jaren merkbaar blijven. Hetzelfde geldt voor het effect op de makers, instellingen, festivals en nachtcultuur. Er is visie, ruimte, tijd en geld nodig om hier bovenop te komen. Uit de meeste verkiezingsprogramma’s blijkt dat de partijen kunst en cultuur een warm hart toedragen en een bloeiende sector onmisbaar achten. Dat is een goed uitgangspunt.

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen roepen we de raad op tot in ieder geval drie acties en de inrichting van een herstel- en perspectief-fonds:

 1. Zet de sector in om bij te dragen aan herstel van Rotterdam.
  Geef prioriteit aan heling en herstel van de Rotterdamse samenleving. Daarbij wil onze sector helpen. Omarm de aanbevelingen van de New Deal Cultuur. Gebruik het herstel om al langer bestaande problemen in onze stad aan te pakken, en om nieuwe praktijken mogelijk te maken. Ondersteun de plannen voor samenwerking tussen onderwijs, welzijn en kunst en cultuur. Maak mogelijk dat kunst- en cultuurorganisaties, makers en cultuurwerkers kunnen bijdragen aan ontwikkelingen in andere domeinen, zoals stadsontwikkeling, veiligheid, jeugdbeleid, duurzaamheidsbeleid, gezondheid en energietransitie.
 2. Investeer in de wederopbouw van de sector:
  Erken de hoge nood en steun de makers, de cultuurwerkers, het publiek, de podia, de musea, de clubs, de festivals. Onze sector is – met horeca en evenementen – zwaar getroffen. Het hele ecosysteem wordt bedreigd. De nachtcultuur heeft enorme klappen gehad. Zzp’ers missen perspectief. De forse inflatie, de hoge energielasten en de stijging van huisvestingslasten zijn een nieuwe bedreiging.Wees daarom genereus voor nieuwe makers en initiatieven, sta open voor experiment, ontwikkel plekken voor kunstenaars om te maken en te repeteren, stimuleer inclusie en diversiteit, en investeer in een veilige, groene, goed geventileerde sector. Beweeg mee met de almaar stijgende huisverstingslasten. Help bij de ontwikkeling van digitalisering in onze sector. Steun start-ups bij het vinden van betaalbare ruimte, bijvoorbeeld met het beschikbaar stellen van leegstaande winkelpanden. Geef ons de ruimte om te werken aan een duurzame post-covid strategie, met behoud van het goede. Help ons bij het versterken en verder uitbouwen van onze positie als internationale voorhoedespeler en daarmee aan de internationale uitstraling van Rotterdam.
 3. Bouw voort op innovatieve, interconnectieve en inclusieve ontwikkeling van de sector.
  Rotterdam heeft een boeiend, relevant en divers cultureel aanbod van internationale trekpleisters tot aan lokale vernieuwende initiatieven in de haarvaten van de samenleving. De afgelopen periode is hierin flink geïnvesteerd. Hierdoor is er meer diversiteit ontstaan in het aanbod en kon er worden gewerkt aan belangrijk randvoorwaarden zoals eerlijke betaling en voorwaarden (fair pay en fair practice). Ook is hard gewerkt aan de digitalisering van programma’s. Het is belangrijk dat hier ook de komende jaren aandacht voor blijft en dat er verder wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van cultuureducatie en talentontwikkeling. Zorg daarbij dat Kunst- en cultuurproductie en -aanbod over de hele stad verspreid is, Zuid, Noord, Oost en West.
 4. Richt een Rotterdams Herstel- en Perspectieffonds in.
  Herstel en perspectief kost geld. Maatschappelijke, economische en ecologische onzekerheden benadrukken de urgentie van een goed georganiseerde, inclusieve, toekomstgerichte en cooperatieve kunst- en cultuursector, die zorgt voor ontmoeting, dialoog, perspectief en innovatie, én die Rotterdam aantrekkelijk houdt om te bezoeken en te vestigen. Volg hierin de Europese Unie, door 2% van de gemeentelijke begroting te reserveren voor Kunst en Cultuur. Begin daarin bij makers en grass-roots organisaties en stuur in plaats van de trickle-down op een trickle-up effect.

Samen zorgen we voor perspectief

met groet,
het Directeuren Overleg van Rotterdamse Kunstinstellingen