Gepubliceerd op:

6 december 2021

Cultuur beter verankerd in de Omgevingsvisie


Een amendement van GroenLinks en D66 dat oproept voor meer aandacht voor cultuur in de omgevingsvisie is aangenomen door de gemeenteraad. Dit amendement volgt op de zienswijze die de RRKC eerder al indiende over een betere verankering van plekken voor cultuur in de Ontwerp-Omgevingsvisie De veranderstad.

In het amendement getiteld ‘Kunst & cultuur helpen de stad, de stad helpt kunst & cultuur‘ stellen de fracties GroenLinks en D66 twee wijzigingen voor in de Ontwerp-Omgevingsvisie. Voor de toekomstige ontwikkeling van onze stad benoemen zij dat de vooraanstaande culturele instellingen en kunstenaars in Rotterdam helpen om deze vorm te geven. Daarnaast stellen zij voor om op basis van afgesproken de referentiewaarden te zorgen voor voldoende culturele voorzieningen in Rotterdam.

Achtergrond

De omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting medio 2022 van kracht is. Alle Nederlandse gemeentes moeten een omgevingsvisie vaststellen waarin zij aangeven hoe de ruimtelijke inrichting er in de toekomst uit gaat zien. De RRKC reageerde in September met een zienswijze op de ontwerp omgevingsvisie. Hierbij ging de Raad in op het ontbreken van een eigenstandige culturele dimensie in de Omgevingsvisie, om daarna het belang hiervan te laten zien vanuit de actualiteit: de belangrijke plek van kunst en cultuur in de stad, in het bijzonder in de openbare ruimte. Vorige maand onderbouwde de RRKC deze zienswijze verder bij een inspreekmoment. De Raad is verheugd dat door het amendement meer aandacht is voor de rol van culturele instellingen en kunstenaars in de visie op de toekomst van de stad.

LEES DE OMGEVINGSVISIE