Gepubliceerd op:

15 november 2021

Satellietrekening cultuur en media


Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het CBS een tweede editie van de satellietrekening cultuur en media samengesteld. Deze satelliet rekening beschrijft de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie (bbp, werkgelegenheid, consumptie e.d.) voor de jaren 2015 en 2018.

Daarnaast schetst de satellietrekening een beeld van de belangrijkste cultuur- en mediaproducten en bedrijfstakken binnen de cultuur- en mediasector. Omdat er nu twee jaren beschikbaar zijn – 2015 en 2018 – wordt ook ingegaan op de ontwikkeling van de cultuur- en mediasector, zowel ten opzichte van de totale economie als binnen de cultuur- en mediasector zelf.

De nieuwe satellietrekening laat zien dat de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie in 2018 3,4 procent bedroeg Рeen aandeel dat vergelijkbaar is met de 3,5 procent gemeten in 2015. De werkgelegenheid steeg tussen 2015 en 2018 daarnaast van 300,000 naar 330,000 banen, en ook de overheidsuitgaven aan cultuur en media namen toe (van 1,3 procent in 2015 tot 1,5 procent in 2018).

LEES DE NIEUWE SATELLIETREKENING