Gepubliceerd op:

8 november 2021

Subsidie voor Makers


De subsidieregeling Makers 2021 ondersteunt Rotterdamse makers in de culturele en creatieve sector die na de grote gevolgen van de coronacrisis voor hun beroepspraktijk een stap vooruit willen maken.

De regeling biedt de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan zowel de artistieke als de zakelijk-organisatorische ontwikkeling van Rotterdamse makers in de culturele en creatieve sector en biedt ruimte voor experiment, verdieping en professionalisering, zonder dat dit direct hoeft te leiden tot een eindproduct dat wordt gepresenteerd aan het publiek.

Een subsidie bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 7.500 per aanvrager. De complete aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond van €300.000 is bereikt. De uitslag is uiterlijk binnen 14 werkdagen na indienen bekend.

MEER INFORMATIE EN INDIENEN

Wie op zoek is naar andere financiering voor culturele evenementen of projecten kan in Rotterdam bij verschillende instanties subsidie aanvragen.
OVERZICHT SUBSIDIES, FONDSEN EN DONATIES