Gepubliceerd op:

17 september 2021

Rotterdam verlengt de noodsteun aan de cultuursector


Rotterdam verlengt de noodsteun aan de cultuursector tot eind 2021. Het gaat om € 4 miljoen van de door het Rijk in december 2020 beschikbaar gestelde 12,3 miljoen voor het in stand houden van de lokale culturele infrastructuur. Drie miljoen is voor gesubsidieerde culturele organisaties, een miljoen voor privaat gefinancierde culturele ondernemingen met een presentatiefunctie.

Ook wordt vanuit het nog beschikbare Rijksgeld € 2,3 miljoen uitgetrokken voor de uitwerking van het advies van de Denktank New Deal Cultuur, in het kader van de herstart en transitie van de cultuursector na corona. Van de € 12,3 miljoen steun vanuit het Rijk heeft Rotterdam eerder 6 miljoen aan noodsteun beschikbaar gesteld voor de periode januari tot en met april 2021. In 2020 gaf de gemeente Rotterdam € 10 miljoen noodsteun aan de culturele sector.

Wethouder Kasmi maakt zich ondanks de miljoenen noodsteun nog steeds zorgen om de toekomst van de culture sector in Rotterdam. Met name niet-gesubsidieerde instellingen en makers worden geraakt als het laatste steunpakket van het Rijk op 1 oktober afloopt. Volgens recente cijfers van het CPB trekt de economie weliswaar aan, maar dat geldt nog niet voor de culturele sector. Publiek vindt nog aarzelend de weg naar cultuur, het toerisme is nog niet terug op het oude niveau en er gelden nog steeds beperkende coronamaatregelen.

Kasmi: “Het eind van de crisis is in zicht, maar de pijn is daarmee niet weg. Het stoppen van steun komt te vroeg. We hebben de afgelopen anderhalf jaar miljoenen in de culturele sector gestoken, maar we kunnen ons niet veroorloven dat in het zicht van de haven alsnog instellingen noodgedwongen de deuren moeten sluiten door het uitblijven van steun van het Rijk. De sector heeft belang bij de instandhouding van de regelingen zoals NOW, TONK, TVL en Tozo. Ook een vijfde steunpakket vanuit het ministerie van OCW dat in het vooruitzicht is gesteld voor het gesubsidieerde deel van de sector blijft noodzakelijk.”