Gepubliceerd op:

10 september 2021

Zienswijze RRKC op Omgevingsvisie De Veranderstad


De gemeente Rotterdam publiceerde op 2 juli 2021 het ontwerp Omgevingsvisie De Veranderstad. In deze presentatie riep de gemeente betrokkenen op om desgewenst te reageren op het concept. De RRKC gaat graag in op dit verzoek en de zienswijze is in deze brief te lezen.

In de zienswijze gaat de RRKC in op het ontbreken van  een eigenstandige culturele dimensie in de Omgevingsvisie, om daarna het belang hiervan te laten zien vanuit de actualiteit: de belangrijke plek van kunst en cultuur op plekken in de stad, in het bijzonder de openbare ruimte. De RRKC adviseert daarom om in de Omgevingsvisie in te zetten op het (1) opwaarderen van de eigenstandige culturele dimensie, om vervolgens (2) de ontmoeting en uitwisseling met kunst en cultuur te faciliteren.

LEES: ZIENSWIJZE RRKC OP OMGEVINGSVISIE DE VERANDERSTAD