Gepubliceerd op:

1 juli 2021

Joan Nunnely nieuwe voorzitter van het Directeurenoverleg


Per 1 juli heeft het Directeurenoverleg van de Rotterdamse culturele instellingen een nieuwe voorzitter. Joan Nunnely volgt Ocker van Munster op die in december 2020, na vijf jaar voorzitterschap, plaats wilde maken voor een nieuwe voorzitter bij aanvang van de nieuwe Cultuurplanperiode ’21-’24.

Het Directeurenoverleg bestaat uit circa 100 leden van culturele en cultuur gerelateerde instellingen die een subsidierelatie hebben met de gemeente Rotterdam. Dit zijn o.a. de cultuurplaninstellingen en de impulsregeling-instellingen, alsmede de Bibliotheek, Rotterdam Festivals, Codarts en het Archief.

Joan Nunnely is een Rotterdamse ondernemer met een hart voor strategisch management, dynamisch leiderschap en talentontwikkeling. Zij denkt in kansen en mogelijkheden en vooral welke energie er nodig is om de schoonheid van een wijk, van de stad en van de samenleving te versterken. Met kunst en cultuur ziet zij de kans om een volgende stap te maken naar een inclusieve samenleving door het bevorderen van creativiteit om verbindingen aan te brengen in de ecosystemen van Rotterdam.

Caroline Pietermaat (a.i. voorzitter): “Met haar kennis en kunde en haar netwerk in Rotterdam en in het land hebben we een sterke voorzitter aangetrokken die vanuit samenwerken en handelen haar steen wil bijdragen aan de sterke pijler voor de stad die kunst & cultuur is. Met Joan als voorzitter heeft het Directeurenoverleg gekozen voor een vakvrouw die staat voor een inclusieve maatschappij en daarmee een inclusieve culturele sector in Rotterdam in het bijzonder.”

Joan Nunnely: “De Rotterdamse kunst & cultuur heeft een stem, is divers en innovatief. Het vergroten van de zichtbaarheid van deze sector door als boegbeeld op te treden, daar heb ik ontzettend veel zin in. Het is mijn doel om als voorzitter van het Directeurenoverleg mij te begeven in de haarvaten van de stad, instellingen, bedrijfsleven alsmede in het onderwijs om verbindingen te maken. Daarbij wil ik het publiek benaderen dat een passie heeft voor kunst en cultuur én hen die een afstand hebben tot de sector.”