Gepubliceerd op:

7 januari 2021

Nieuwjaarsboodschap voorzitter RRKC


© Tineke de Lange

2021: een bewust moment
Nieuwjaarsboodschap van Jacob van der Goot, voorzitter RRKC

Het begin is een bewust moment. Soms nauwelijks merkbaar, maar dit jaar markeert het de start van een grote klus. Oudjaar vormde een nuttige streep – we sloten een onvoorstelbare periode af, en vooruit zien we de formidabele uitdaging, eentje om de Rotterdamse mouwen voor op te stropen. En hoewel het zeker zwaar wordt, een harde tijd voor velen, kunnen we moed putten uit hoe we ons de afgelopen maanden hebben weten te handhaven – en soms zelfs opnieuw uitvonden.

Het Cultuurplanadvies 2021-2024 maakte duidelijk hoe sterk, veelzijdig en dynamisch de culturele sector van Rotterdam is. En daarmee hoe belangrijk kunst en cultuur zijn als spiegel van de stad in haar ontwikkeling – cultureel, maar vooral ook sociaal en financieel-economisch. Op alle vlakken komt ontwikkeling onder druk te staan – des te belangrijker dat we die spiegel, dat kijkglas in de ziel van de stad helder houden.

Belangrijke thema’s in het Cultuurplan werden verbeeld in de drie I’s. Twee daarvan, Innovatie en Interconnectiviteit, kregen veelzijdig vorm naar aanleiding van het coronavirus – enerzijds alle digitale experimenten en initiatieven, anderzijds door opvallende nieuwe vormen van samenwerking, tussen instellingen van allerlei gelederen en formaten. De vele initiatieven en samenwerkingen in de afgelopen maanden geven vertrouwen in het vermogen tot vernieuwen en de veerkracht van de Rotterdamse makers en instellingen.

Digitale vernieuwing blijft een onderwerp voor de RRKC in 2021, als ook Publieksbereik, dat (als aspect van de derde I, Inclusiviteit) in deze tijd nog eens aan urgentie wint. En in vervolg op het Cultuurplanadvies bereidt de RRKC een advies voor over de stadsmuseale functie in Rotterdam. Maar eerst zal de Raad, zowel zelf als met de opdrachtgever, actief zijn werk over de afgelopen periode en het Cultuurplanadviesproces evalueren. Dit gebeurt elke vier jaar, gegeven de snelle veranderingen is deze reflectie dit jaar eens zo belangrijk.

Een begin is een bewust moment, maar deze tijd maakt dat we steeds bewust leven, dwingt ons te concentreren, dwingt ons tot de kern. Het kan niet anders, of dat maakt ons samen sterker.

Jacob van der Goot
voorzitter RRKC