Gepubliceerd op:

25 november 2020

Cultuurplanadvies in het kort: De RCB


Kunstenpand, Hart van Zuid, nieuw Theater, Cultuurcentrum en Bibliotheek in Rotterdam Zuid. De Zwarte Hond architecten. © 2020

Met Cultuurplanadvies in het kort licht de RRKC puntsgewijs de meest opvallende conclusies van het Cultuurplanadvies 2021-2024 toe. De thema’s die aan bod komen zijn Inclusiviteit, Publiek én  (hieronder) de Rotterdamse Culturele Basis (RCB).

Acht grote culturele instellingen zijn door het college van B&W in een Rotterdamse Culturele Basis (RCB) geplaatst: Deze instellingen hebben, in hun rol als RCB- instelling, een overstijgende verantwoordelijkheid voor de culturele sector en talent in de stad. De RRKC beoordeelde de kwaliteit van de plannen en of en hoe zij de verantwoordelijkheid nemen.

Wat is de Rotterdamse Culturele Basis?
In 2019 formeerde het college van B&W van de gemeente Rotterdam de RCB. Deze bestaat uit de grootste gesubsidieerde culturele instellingen in Rotterdam. Het gaat om De Doelen, Kunsthal, Luxor Theater, Maritiem Museum, Boijmans van Beuningen, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Theater Rotterdam en Theater Zuidplein. In totaal ontvangen deze instellingen in 2020 € 40.031.000,- subsidie van de gemeente.
Het college kent de instellingen een overstijgende verantwoordelijkheid toe voor de culturele sector als geheel en talenten in de stad. De RRKC beoordeelde de RCB-instellingen op dezelfde wijze als de andere 114 aanvragers voor het Cultuurplan: op culturele betekenis, bedrijfsvoering en publiek en de beleidsspeerpunten van de gemeente: Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit. De RRKC adviseerde bij de RCB-instellingen niet over de hoogte van het subsidiebedrag.

Advies over de RCB
De RRKC is van mening dat de RCB-instellingen over het algemeen magere en teleurstellende plannen hebben ingediend v.w.b. de overstijgende rol. Zij geven slechts vrijblijvend invulling aan de ‘extra’ opdracht van het college en nemen geen verantwoordelijkheid voor de culturele sector als geheel. Voor zover de instellingen deze opdracht al invullen doen zij dit vooral vanuit hun eigen ‘core business’ en niet vanuit een overstijgende verantwoordelijkheid.
Gunstige uitzonderingen zijn de Kunsthal en Theater Zuidplein, die binnen de RCB het hoogst scoren op zowel hun culturele betekenis als de inzet op Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit, Museum Boijmans van Beuningen moet geprikkeld worden om een andere visie te ontwikkelen op zijn rol in de stad.

Nieuwkomers, doorgroeiers en de RCB
De nieuwkomers met positief advies en instellingen die in 2017 in het Cultuurplan zijn gekomen en die succesvol waren scoren beter op de gemeentelijke beleidsdoelen dan de RCB-instellingen (die 53% van het budget krijgen).
De RRKC verwacht niet dat de RCB in de huidige samenstelling op een goede manier een voorbeeldfunctie kan vervullen. Musea en podiumkunsten zijn nu oververtegenwoordigd in de RCB, terwijl andere disciplines ontbreken. De RRKC geeft in overweging om voor de samenstelling van de RCB meer naar specifieke functies voor de stad en het culturele veld te kijken en daarbij een evenwichtige verdeling van disciplines na te streven.
In het Verdeelvoorstel stelt het college in reactie op het RRKC-advies dat de conclusie van de RRKC prematuur is: de RCB is nog maar net van start. Het college zal de opdracht aan de RCB verder aanscherpen en met hen in gesprek gaan. De RRKC is nieuwsgierig naar de resultaten hiervan en gaat met de wethouder hierover in gesprek.

Lees in het Cultuurplanadvies 2021-2024 meer over deze conclusies van de RRKC.