Gepubliceerd op:

17 november 2020

Corona-advies Raad voor cultuur: Onderweg naar overmorgen


De Raad voor Cultuur doet een dringende oproep aan minister Van Engelshoven (OCW) om de culturele en creatieve sector tijd, vertrouwen en middelen te geven om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en nieuwe verdienmodellen.

Daarnaast is een ruimer cultuurbudget en een breder palet aan financieringsinstrumenten noodzakelijk om de sector op langere termijn gezond te maken. Dat staat in het advies “Onderweg naar overmorgen”, dat de raad vandaag aan de minister heeft aangeboden. De minister had om het advies gevraagd naar aanleiding van de coronacrisis en de steunpakketten voor de culturele sector.

Het advies, “Onderweg naar overmorgen” is hier te lezen.

Relevant nieuws