Gepubliceerd op:

26 oktober 2020

Verdeelvoorstel Cultuurplan 2021-2024


Said Kasmi Jacob van der Goot

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op verzoek van het college van burgemeester en wethouders het advies opgesteld voor de verdeling van het subsidiebudget voor het Cultuurplan 2021-2024. Op 22 september presenteerde het college van burgemeester en wethouders het verdeelvoorstel als reactie op het advies. 

Verdeeladvies RRKC
De RRKC heeft 94 (van de 122) aanvragen positief beoordeeld. De positief beoordeelde instellingen bestaan voor:
• 54% uit Cultuurplaninstellingen die al voor 2017 deel uitmaakten van het Cultuurplan,
• 15% uit doorgroeiers (sinds 2017 in het Cultuurplan),
• 22% uit nieuwkomers (nog niet eerder in het Cultuurplan) en
• 9% uit RCB-instellingen.
28 aanvragen waren negatief beoordeeld, waarvan zeven afkomstig van huidige Cultuurplaninstellingen.

Verdeelvoorstel van college van burgemeester en wethouders
In het verdeelvoorstel van het college blijft de procentuele verdeling per categorie grotendeels ongewijzigd. Het college wijkt wel in zes beoordelingen af van het verdeeladvies van de RRKC. Drie door de RRKC negatief beoordeelde instellingen worden alsnog opgenomen in het Cultuurplan. Drie positief door de RRKC beoordeelde Nieuwkomers worden niet in het Cultuurplan opgenomen. De verdeling en afwijkingen zijn:

Het college wijkt in 28 gevallen af van het geadviseerd bedrag en wordt er meer of minder subsidie toegekend. De RRKC kende een groter deel van het Cultuurplanbudget toe aan de categorie ‘doorgroeiers’ (instellingen die vier jaar in het Cultuurplan zitten). Het college heeft gekozen om de groei van een aantal doorgroeiers te temporiseren en steekt het vrijgekomen budget grotendeels in de professionalisering van instellingen die acht jaar of langer in het Cultuurplan zitten. Daarnaast krijgen alle instellingen een extra bedrag toegekend om te voldoen aan de eisen van Fair Practice Code, met name Fair Pay. De financiële verdeling in het voorstel van het college is als volgt:

Minder dan geadviseerd door de RRKC

Meer dan geadviseerd door de RRKC