Gepubliceerd op:

22 september 2020

Denk mee over de toekomst van Rotterdam


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) bereidt momenteel een Corona-advies voor aan het college van B&W.
Om tot een evenwichtig en goed gewogen advies te komen organiseert de RRKC eind oktober vier online denksessies over de lange-termijngevolgen van het Corona-virus op de culturele sector. Per denksessie is plek voor tien personen. De RRKC houdt plekken open voor cultuurprofessionals buiten de formele, gesubsidieerde sector voor een zo breed mogelijk palet aan perspectieven. We streven naar een diverse en representatieve samenstelling van de denksessies en nodigen makers en organisatoren uit de grassroots nadrukkelijk uit te mee te denken.

De denksessies dragen bij aan de inhoud van het advies die de wend- en weerbaarheid van de Rotterdamse cultuursector versterkt en de levendige sector, die de afgelopen jaren met zoveel kennis en toewijding is opgebouwd, een nieuwe impuls biedt. Professionals nemen deel aan één denksessie. De sessie vindt eind oktober in de ochtend en online plaats en duurt maximaal 3,5 uur.

Introduceer jezelf
Wil je een bijdrage leveren aan een levendige en veerkrachtige stad? Dan ziet de RRKC graag een e-mail van je tegemoet waarin je jezelf (kort) introduceert met antwoord op de vraag: welke kansen zie je m.b.t. Corona-maatregelen voor je eigen werkpraktijk en voor je omgeving? Heb je een LinkedIn-profiel? Stuur die vooral mee!
Reageren kan tot uiterlijk dinsdag 6 oktober via office-manager Mariska van der Schilt, mvdschilt@rrkc.nl.
Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Diana Chin-A-Fat (dchinafat@rrkc.nl).

Bij de samenstelling van de denksessies streeft de RRKC naar een afspiegeling van Rotterdam en let daarbij op gender, leeftijd en afkomst.

Meer informatie over de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.

Tagsvacature