Gepubliceerd op:

29 augustus 2020

Tweede steunpakket culturele en creatieve sector


Naast de verlenging van de generieke maatregelen voor de eerste helft van 2021 heeft het kabinet voor deze periode besloten tot een aanvullend steunpakket voor de culturele en creatieve sector van totaal € 482 miljoen. Samen met het eerste steunpakket van ca. € 250 miljoen komt het totaal aan steun op ruim € 700 miljoen.

De culturele en creatieve sector wordt nog steeds bovengemiddeld geraakt door de coronacrisis. Daar waar het BBP als geheel in het tweede kwartaal op jaarbasis met 8,5% is gedaald, heeft het CBS berekend dat de productie in de bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten in diezelfde periode met 37,4% is gedaald. Net als andere sectoren zal de culturele en creatieve sector zich moeten aanpassen, maar wil het kabinet voorkomen dat er grote gaten in de sector vallen, die nog jarenlang niet kunnen worden gevuld.

Het ziet ernaar uit dat het coronavirus voorlopig niet bedwongen is. Dit betekent dat de culturele en creatieve sector zich voor langere tijd zal moeten aanpassen aan de beperkingen die dit met zich meebrengt. Dat vraagt innovatie en een nieuwe manier van publieksbereik. Het vraagt ook zoeken naar een nieuw evenwicht tussen kosten en inkomsten. Geen volle, kolkende zalen en blockbusters, maar kleinschaliger, intieme cultuurbeleving dicht bij huis. Meer digitaal, al dan niet in combinatie met een live-beleving. Het steunpakket is bedoeld om deze transitie te ondersteunen.

De kamerbrief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven lees je hier.

TagsCorona