Gepubliceerd op:

17 juni 2020

Cultuurplanadvies 2021-2024 gepresenteerd


Said Kasmi Jacob van der Goot

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op verzoek van het college van burgemeester en wethouders het advies opgesteld voor de verdeling van het subsidiebudget voor het Cultuurplan 2021-2024.
Het budget voor het komende Cultuurplan bedraagt € 81,7 miljoen. Hiervan is € 43,3 miljoen gereserveerd voor de acht instellingen die samen de Rotterdamse Culturele Basis (RCB) vormen. Het te verdelen budget voor de overige instellingen in het Cultuurplan is € 38,4 miljoen.
De RRKC ontving 122 aanvragen van de Gemeente Rotterdam voor een totaal aangevraagd bedrag van € 103,4 miljoen, waardoor het budget met € 21,7 miljoen is overvraagd.

Het Cultuurplanadvies is hier te lezen
En hier te downloaden als PDF

 

Verdeeladvies • Vernieuwing en continuïteit
De Raad is ervan overtuigd dat dit advies een gezonde balans van gevestigde en beloftevolle instellingen ondersteunt. Een mix die optimaal bijdraagt aan de thema’s Culturele Betekenis, Bedrijfsvoering en Publiek en de beleidsspeerpunten van de gemeente – Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit.

De RRKC heeft 94 aanvragen positief beoordeeld. De raad adviseert het college om deze instellingen in het Cultuurplan 2021-2024 op te nemen. De verdeling positief beoordeelde instellingen is:
• 51 Cultuurplaninstellingen (54%) die al voor 2017 deel uitmaakten van het Cultuurplan,
• 14 uit doorgroeiers (15%) (sinds 2017 in het Cultuurplan),
• 21 uit nieuwkomers (22%) (nog niet eerder in het Cultuurplan) en
• 8 uit RCB-instellingen (9%).

28 aanvragen zijn negatief beoordeeld, waarvan zeven afkomstig van huidige Cultuurplaninstellingen. De raad adviseert het college deze 28 instellingen niet (langer) in het Cultuurplan op te nemen.

Twee aandachtspunten in dit advies zijn initiatieven die net onder de budgettaire ‘zaaglijn’ vallen:

  • Nieuwe stadsmuseale functie:

Deze nieuwe functie hangt direct samen met het advies over Museum Rotterdam. De RRKC ziet graag een nieuw concept, ontwikkeld in samenwerking met andere musea- en erfgoedpartners waarin de collectie, de visie, de samenwerkingsverbanden en het publieksactiviteiten nieuwe impulsen krijgen.
De Raad adviseert hiervoor een budget van € 700.000 ter beschikking te stellen.

  • Behoud jazzprogrammering

Door het advies over Jazz International Rotterdam valt een deel van de jazzconcerten in de stad weg. De Raad is van mening dat dit advies geen negatieve invloed moet hebben op het aantal jazzconcerten in de stad.
LantarenVenster en De Doelen nemen beiden graag verantwoordelijkheid over deze middelen en de programmering.
De Raad adviseert hiervoor een budget van € 110.000 ter beschikking te stellen.

Conclusies • Verbinding met de stad
De Raad concludeert dat de culturele sector in Rotterdam vitaal en dynamisch is, vol energie en nieuwe plannen. De nieuwe toetreders van 2017 groeien door in dit advies en de RRKC kiest ervoor om vooral instellingen toe te laten met goede plannen voor nieuw aanbod dat nieuw publiek bereikt.
Het integrale advies van de Raad is een mix van al langer bestaande culturele instellingen, doorgroeiers en nieuwkomers. De Raad creëert meer ruimte voor deze laatste twee groepen en zorgt hiermee voor verfrissing van het aanbod.
Met name de disciplines Theater en Letteren en debat vallen op met een hoog aantal nieuwkomers. Onder instellingen die zichzelf beschrijven als urban is een grote groei zichtbaar. Deze beweging ontwikkelt zich sterk met tien nieuwkomers, verspreid over vijf disciplines.

Over de acht RCB-instellingen oordeelt de raad positief op de punten Culturele betekenis en Bedrijfsvoering. Voor wat betreft hun overstijgende verantwoordelijkheid voor de sector concludeert de RRKC dat de RCB (op enkele uitzonderingen na) nauwelijks verantwoordelijkheid neemt voor de culturele sector als geheel.

De nieuwkomers en doorgroeiers leveren de belangrijkste bijdrage aan de noodzakelijke verbreding van het culturele aanbod en beleidsspeerpunten van de gemeente (Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit). Met name de publieksinspanningen van de doorgroeiers en de nieuwkomers resulteren in een beter bereik onder de ‘light users’.
Samen met de instellingen die al voor 2017 deel uit maakten van het Cultuurplan resulteert dit in een collectief publieksbereik dat meer dan voorheen de diversiteit van de stad Rotterdam weerspiegelt – maar er is nog genoeg ruimte voor verbetering. De ‘light users’ van kunst en cultuur maken 66% uit van de Rotterdamse bevolking, maar de culturele instellingen bereiken nu 42% van deze groep.
Kortom, de culturele sector is er nog niet, maar dit advies bevat de ingrediënten om de sector beter te kunnen spiegelen aan de diversiteit van de bevolking. Opvolging van het advies resulteert in een jongere, diverser samengestelde en inclusievere culturele sector, met een breder publieksbereik.