Gepubliceerd op:

8 mei 2020

Jaarverslag 2019


De RRKC werkte het afgelopen jaar verder aan het uitvoeren van de adviesagenda voor de periode 2017-2020. Dit waren de speerpunten voor 2019:

Cultuurplan 2021-2024
In 2019 hebben de RRKC en het bureau van de Raad intensief gewerkt aan de voorbereidingen voor het Cultuurplanadvies 2021-2024 dat in de eerste helft van 2020 gemaakt wordt. Het jaar startte met de openbare werving en selectie van leden voor de adviescommissies en met monitorgesprekken van leden van de RRKC en bureau met alle 86 instellingen in het huidig Cultuurplan 2017-2020. In de tweede helft van 2019 zijn de instrumenten voor het advies ontwikkeld waarmee commissies en Raad aan het werk gaan. Werkwijze, beoordelingskader en de vragenlijst en score formulieren waar mee wordt gewerkt in de beoordeling van de aanvragen. In juni 2019 kwamen de commissies samen met de RRKC voor het eerst bijeen, Commissieleden en leden van de Raad hebben in 2019 veel activiteiten bezocht van Cultuurplaninstellingen en nieuwe aanvragers, om zo een goed beeld te krijgen van hun werk.

Rotterdamse Culturele Basis
De RRKC werd voor de zomer door het college van B&W om advies gevraagd over een te vormen Rotterdamse Culturele Basis en heeft op dit verzoek per brief gereageerd. In de periode van de zomervakantie 2019 was het helaas praktisch niet mogelijk een vervolg hieraan te geven.

Inclusiviteit
In mei 2019 presenteerde de RRKC het advies over diversiteit en inclusie ‘De stad is meervoud’ in een goed bezochte bijeenkomst in jazzpodium Bird. In november 2019 organiseerde het bureau de bijeenkomst governance en inclusiviteit met 86 deelnemers, vooral directeuren en leden van besturen en Raden van Toezicht van de culturele instellingen. Uit de gesprekken bleek grote behoefte in over diversiteit en inclusie door te praten en de RRKC is dan ook voornemens dit thema ook na de Cultuurplanadvisering weer prominent op de agenda te zetten.

Boijmans
In vervolg op het advies over de renovatie van Boijmans adviseerde de RRKC in 2019 twee maal vertrouwelijk over de visie van Boijmans.