Gepubliceerd op:

16 december 2019

Werkwijze Cultuurplanadviescommissies


Werkwijze Cultuurplanadviescommissies v2

Tot en met 31 januari 2020 kunnen Rotterdamse kunstinstellingen subsidieaanvragen indienen voor het Cultuurplan 2021-2024. De RRKC beoordeelt de aanvragen en stelt een beargumenteerd integraal advies op, waarin vermeld staat welke instellingen volgens de RRKC in aanmerking kunnen komen voor een cultuurplansubsidie. Hoe de RRKC tot die adviezen komt lichten we nader toe in de Werkwijze.

Werkwijze
Deze Werkwijze is bedoeld voor alle betrokkenen bij de cultuurplanadvisering, te weten: de disciplineadviescommissies, de Commissie Integraal en de RRKC zelf. De Werkwijze is openbaar, omdat de RRKC het belangrijk vindt dat de beoordeling transparant is.

>> Download hier de Werkwijze

Publieksgegevens
Daarnaast vragen we nadrukkelijk uw aandacht voor bijlage 1, ‘Aanleveren van publieksgegevens’ in de Werkwijze. Daar vindt u een raster voor het eenduidig aanleveren van de gegevens.