Gepubliceerd op:

24 oktober 2019

Fair Practice Code: een checklist


Instellingen die voor het Cultuurplan 2021-2024 aanvragen moeten de code Fair Practice (en Fair Pay) onderschrijven. Platform Arbeidsmarktagenda en Culturele Creatieve Toekomst heeft voor de concrete invulling van deze code de volgende handvatten gepubliceerd.

Fair Practice Code
De Fair Practice Code kunt u hier downloaden.

Checklist
De checklist biedt een concreet handvat voor een subsidieaanvraag en begroting die Fair Practice als uitgangspunt neemt. In het veld is een duidelijke behoefte in deze richting uitgesproken en een checklist draagt hierdoor bij aan eenduidigheid en een rechtvaardige beoordeling.

De checklist vindt u hier.


Rubricering ingrediënten checklist Fair Pay (inclusief referentielijst)

De lijst met referenties geeft aan welke regelingen relevant zijn. Dit is een aparte bijlage en is opgesteld door het Centrum voor arbeidsverhoudingen voor overheidspersoneel, CAOP. Het betreft een uitgebreid overzicht van regelingen, cao’s, afspraken, richtlijnen en meerdere handvatten voor een professioneel hrm-beleid bij culturele instellingen.

De rubricering en referentielijst vindt u hier.


Bijeenkomsten
Wil je graag meer weten of heb je vragen? Fonds Podiumkunsten organiseert de gehele maand november over heel Nederland bijeenkomsten over Fair Pay.

Een overzicht van alle bijeenkomsten vindt u hier.

Quickscan
Maak vooral gebruik van de quickscan voor inzicht in  hoeverre u voldoet aan de Fairt Practice Code. Deze scan helpt je op basis van tien vragen na te denken over de kernwaarden waarop de code is gebaseerd, en hoe je ernaar handelt. Bij het doorlopen van de scan vind je links naar bestaande afspraken in cao’s, honorariumrichtlijnen, scholing en nog veel meer.

Doe de Quickscan