Gepubliceerd op:

16 oktober 2019

Presentatie RRKC informatiebijeenkomst Cultuurplan beschikbaar


Woensdag 16 oktober organiseerde Gemeente Rotterdam een informatiebijeenkomst over het Cultuurplan 2021-2024.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gaf een toelichting op het adviesproces en de werkwijze voor het cultuurplanadvies. Daarnaast lichtten we het beoordelingskader voor de advisering en de samenstelling van de beoordelingscommissies toe.

De volledige presentatie van de RRKC is hier terug te vinden.