Gepubliceerd op:

1 oktober 2019

Landelijke checklist Fair Practice Code in ontwikkeling


In september 2019 nam de RRKC deel aan het landelijk overleg met de Regiegroep Arbeidsmarktagenda, fondsen en andere kunstraden. De regiegroep vroeg om commentaar op een conceptchecklist waarmee culturele instellingen worden geholpen een realistische begroting te maken waarin rekening is gehouden met faire honorering en voorwaarden.

Een voorbeeld hiervan is het rekenmodel voor eerlijke honorarium-afspraken. Naast deze checklists werkt de regiegroep aan een referentielijst waarin actuele instrumenten zijn opgenomen als Fair Practice quick scans, cao’s, bestaande richtlijnen voor honoraria en andere instrumenten die hulp bieden bij een goed HRM-beleid.

De RRKC neemt kennis van deze ontwikkelingen en benut deze waar mogelijk voor de beoordeling van Fair Practice in het komend Cultuurplanadvies 2021/2024.

De checklist is volgens de regiegroep binnenkort beschikbaar. Wij zullen u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte houden.