Gepubliceerd op:

24 september 2019

Informatiebijeenkomst Cultuurplan 2021 – 2024


Op 16 oktober organiseren we samen met de afdeling Cultuur een informatiebijeenkomst over het Cultuurplan 2021-2024. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in LantarenVenster.

In deze bijeenkomst prestereert de gemeente de belangrijkste inhoudelijke aspecten van het cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam en lichten zij toe welke aanpassingen aan het stelsel te verwachten zijn in de periode 2021-2024. Ook komt uitgebreid aan de orde aan welke voorwaarden de aanvragen moeten voldoen, wat de indientermijn is voor uw aanvragen en hoe u deze te zijner tijd kunt indienen.

Rento Zoutman licht het adviesproces en de werkwijze voor het cultuurplanadvies toe. We zullen daarbij aandacht besteden aan het beoordelingskader voor de advisering en aan de samenstelling van de beoordelingscommissies.

Vanaf 12.00 uur is er in de foyer van LantarenVenster gelegenheid om vragen te stellen aan onze medewerkers en die van de gemeente Rotterdam.

U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst. Vanwege de beperkte capaciteit vragen wij u om per organisatie met maximaal twee vertegenwoordigers bij de bijeenkomst aanwezig te zijn en deze namen bij uw aanmelding aan ons door te geven.