Gepubliceerd op:

4 juni 2019

Gemeente Rotterdam publiceert Uitgangspunten-nota voor Cultuurplan 2021-2024


Rotterdam is in beweging. Maatschappelijke, economische, technologische en duurzame vernieuwingen bepalen de toekomst van de stad. Deze veranderingen en de bijbehorende ambities zijn ook in de cultuursector merkbaar. Met de Uitgangspuntennota Cultuurbeleid 2021-2024 ‘Stad in transitie, cultuur in verandering’ kiest Rotterdam voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer een plek is als bezoeker, medewerker of maker. Waar nieuwe makers en nieuwe genres de ruimte krijgen. En waar intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid sleutelbegrippen zijn.

In de Uitgangspuntennota benadrukt cultuurwethouder Saïd Kasmi dat cultuur voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. Kunst en cultuur horen volgens hem bij de samenleving en moeten niet gezien worden als iets dat op zichzelf staat. Om te zorgen voor een breder en groter publieksbereik van cultuur in de stad komt er meer kunst- en cultuuraanbod in de veertien gebieden en in het bijzonder in Rotterdam-Zuid. Ook komt er nóg meer aandacht voor cultuuronderwijs.

Nieuwe ondersteuningsvormen

In Rotterdam is veel ruimte voor culturele en creatieve vernieuwing. Jonge cultuurmakers, grassroots en ondernemers vinden hier een vruchtbare bodem voor hun creativiteit, eigenzinnigheid en innovatie. Samen met bestaande culturele organisaties dragen ze bij aan nieuw aanbod en nieuwe genres en aan de inclusiviteit van de sector. Om dit te stimuleren, komen er nieuwe ondersteuningsvormen.

Impulsregeling jonge organisaties

Rotterdam zoekt naar manieren om initiatiefnemers te helpen bij het vinden van financiering. Zoals bij Pitcher Perfect 010. Daar presenteren deelnemers hun plan met als doel financiering te vinden voor hun kunst- of cultuurproject. Andere ondersteuningsvormen zijn de Rotterdamse cultuurlening, ondersteuning van crowdfunding en een tweewekelijks spreekuur in de bibliotheek. Ze zijn bedoeld voor iedereen die niet terecht kan bij de reguliere subsidieloketten voor kunst en cultuur. Ook komt er een impulsregeling voor jonge organisaties. Zij kunnen voor twee jaar subsidie aanvragen als er in hun plan een ontwikkelopgave is opgenomen.

Veranderende relatie tussen gemeente en cultuursector

Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn sleutelbegrippen in de Uitgangspuntennota. Rotterdam streeft daarom naar meer verbondenheid van het cultuurbeleid met andere domeinen.

Doel van de nota

De Uitgangspuntennota ‘Stad in transitie, cultuur in verandering’ legt de beleidsuitgangspunten en de kaders voor het gehele cultuurbeleid voor de periode 2021-2024 vast. Het beleid op specifieke deelterreinen in het cultuurbeleid, zoals subsidieregelingen, architectuur, cultuuronderwijs, bibliotheek, collecties en musea, dans, muziek en beeldende kunst werkt de gemeente waar nodig in afzonderlijke beleidsvisies en -kaders uit.