Gepubliceerd op:

4 juni 2019

Advies Raad voor Cultuur: wat betekent dit voor Rotterdam?


Op 11 april jl. presenteerde de Raad voor Cultuur het advies ‘Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur’ over het cultuurbestel van 2021 aan minister Van Engelshoven. Op 11 juni zal de minister in haar Uitgangspuntenbrief reageren op dit ambitieuze advies. Wat zijn de Rotterdamse belangen?

Fair Practice Code staat centraal

De verwachting is dat de minister slechts een deel van ambitieuze advies zal opvolgen en vooral de Fair Practice Code centraal zal stellen. De minimale kosten van de toepassing van de code zijn 25,4 mln, zo blijkt uit landelijk onderzoek in opdracht van Kunsten ’92. In dit onderzoek zijn niet alle sectoren meegenomen.

Wat betekent een uitbreiding van de BIS?

Het advies van de Raad voor Cultuur omvat ook andere ambities, zoals een behoorlijke uitbreiding van de landelijke basisinfrastructuur (BIS). Kunsten ’92 is positief kritisch over het advies: goede voorstellen, maar onvoldoende financiële dekking. De reactie van Kunsten ’92 op het advies van de Raad voor Cultuur vindt u hier.

Wat betekent het advies voor Rotterdam?

Voor Rotterdam zijn verschillende zaken interessant: krijgt jeugdtheater Maas een plek in de landelijke BIS? Komt er extra geld voor het Nederlands Fotomuseum? Al duidelijk is dat het Rijk in 2019 en 2020 in totaal 4 mln. beschikbaar stelt voor het ondersteunen van de proeftuinen in stedelijke regio’s, waaronder de Rotterdamse Campus Coolhaven.

Op 12 juni, daags na de presentatie van de uitgangspuntenbrief van de minister, vergadert de gemeenteraadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport over de Uitgangspunten Nota van het college: Stad in transitie, cultuur in verandering.