Gepubliceerd op:

8 april 2019

Dit is het RRKC Jaarverslag 2018


©Margot de Heide

De RRKC werkte het afgelopen jaar verder aan het uitvoeren van de adviesagenda voor de periode 2017-2020. Dit zijn de speerpunten hiervan:

  1. Meer ruimte voor vernieuwing van kunst en cultuur in Rotterdam
  2. Meer inclusiviteit in de cultuursector (publiek, bestuur en organisaties)
  3. Een betere verbinding tussen de private sector en cultuur
  4. Een stevigere positionering van cultuur in de internationale profilering van de stad
  5. Een ander stelsel voor kunst en cultuur

De Raad bereidde advies over inclusiviteit voor dat in mei verschijnt. Daarnaast bracht de Raad ook een verkenning uit van werk- en presentatieruimtes in de stad.

Debatten en bijeenkomsten

We organiseerden regelmatig debatten en bijeenkomsten. Zoals het verkiezingsdebat Stemmen voor Cultuur, waar de partijen die deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen hun standpunten over cultuurbeleid toelichtten. In november organiseerden we een debat rond het advies ‘Boijmans Binnenstebuiten’. De gemeente vroeg de RRKC om te adviseren over de investering voor de renovatie van het museum.

Cultuurplan

In 2018 deed de RRKC de geplande tussentijdse evaluaties voor het lopende Cultuurplan 2017-2020. En startten de eerste voorbereidingen voor het Cultuurplanadvies 2021-2024.