Gepubliceerd op:

11 maart 2019

Welke invloed hebben de provinciale verkiezingen op kunst en cultuur?


Provinciale verkiezingen en kunst en cultuur: hoe staat het met Zuid Holland?        

Op 14 februari organiseerden Kunsten’92 en het LKCA dé culturele conferentie in de aanloop naar de provinciale verkiezingen. Gedeputeerden, kandidaat statenleden, culturele instellingen en fondsen, kunstenaars en adviseurs gingen in gesprek over de actuele thema’s. Rijksbouwmeester Floris van Alkemade pleitte voor een goede regionale samenwerking. Hij ziet dit als de juiste schaal om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Lees hier het verslag.

Provincies kiezen zelf hoeveel ze aan kunst en cultuur doen, buiten de wettelijke taken, zoals die rond erfgoed. De meer ambitieuze provincies stellen ook meer middelen ter beschikking. Bijvoorbeeld rond cultuurparticipatie, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit, economische groei en cultuur met de blik op Europa.

Hoe zit het met de provincie Zuid-Holland?

Het LKCA analyseerde de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in Zuid – Holland. In deze programma’s van Groen Links, CDA, PVV, SGP Christen Unie en D’66 staat de identiteit van de provincie via erfgoed en cultuureducatie centraal. Het gaat onder meer om behoud van erfgoed, restauratie – bijna alle partijen willen hier meer geld voor –  en herbestemming, bereikbaarheid en erfgoed educatie. Sommige partijen, zoals Groen Links gaan een stap verder. Zij vinden dat de provincie een faciliterende en coördinerende rol heeft op het gebied van kunst en cultuur en willen hiervoor geld beschikbaar stellen. De provincie Zuid-Holland geeft vooral veel geld uit aan monumentenzorg en bibliotheekwerk. Er is geen budget voor bijvoorbeeld podiumkunsten en beeldende kunst.

De programma’s van alle politieke partijen en de aandachtspunten voor kunst en cultuur zijn te vinden via www.lkca.nl. Het LKCA schreef ook een analyse van de waarde die partijen hechten aan kunst en cultuur voor deze verkiezingen.