Gepubliceerd op:

11 maart 2019

Erasmus Universiteit doet verder onderzoek naar inclusiviteit binnen de cultuursector


De komende maanden benaderen de onderzoekers van de faculteit Kunst- en Cultuurwetenschappen alle culturele instellingen uit het Cultuurplan om mee te doen aan een onderzoek over inclusiviteit in de cultuursector.

We vragen de medewerking van directies, programmeurs en marketeers. Pauwke Berkers associate professor en Michaël Berghman, assistant professor leiden het onderzoek.

Michaël Berghman legt uit wat het belang is voor de cultuursector:

“Uit eerder onderzoek weten we dat diversiteit serieus wordt genomen door de Rotterdamse cultuurinstellingen. Echter, hierbij gaat het vooral over algemene beleidsdoelstellingen en de nadrukken die daarin expliciet worden gelegd. Minder duidelijk is hoe professionals binnen de cultuursector naar het concrete werk van makers kijken. Met dit onderzoek verdiepen we de kennis die we al hebben over het Rotterdamse cultuurveld. Door te kijken naar concrete meningen over het werk van jonge makers, gaan we een stap verder dan – vaak wat abstracte – principes die worden gehanteerd en kunnen we kijken hoe dit zich uit in de praktijk.”

“Dit is belangrijk om twee redenen. Ten eerste heeft Rotterdam hiermee een primeur. Inzicht in de aandachtspunten van cultuurprofessionals in de praktijk is schaars. Gezien de diversiteit die in de stad aanwezig is, is Rotterdam de uitgelezen plek om hierover kennis te vergaren. Ten tweede, en belangrijker, is deze kennis ook van praktische waarde. Een cultuurbeleid gericht op diversiteit heeft meer waarde als het vertaald wordt naar de praktijk. Dit is echter een grote uitdaging voor individuele cultuurinstellingen. Inzicht in hoe keuzes worden gemaakt in de praktijk en op welke gronden, is hierbij van groot belang omdat op die manier de instellingen de tools krijgen om diversiteit te ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten.”

Heeft u vragen over dit onderzoek of het RRKC-advies over inclusiviteit? Neem dan contact op Diana Chin-A-Fat: dchinafat@rrkc.nl of (0)10 433 58 33.