Gepubliceerd op:

12 februari 2019

Conferentie ‘Cultuur werkt voor de provincie!’


Op 14 februari organiseert Kunsten ’92 de Conferentie ‘Cultuur werkt voor de provincie!’ in Theater Orpheus te Apeldoorn.

Een mooie gelegenheid om in aanloop naar de Provinciale Staten in gesprek te gaan met gedeputeerden, Statenleden, culturele instellingen, cultuurfondsen, kunstenaars, ambtenaren, adviseurs, particuliere partijen en vertegenwoordigers van Rijk en gemeenten. Gesproken wordt over de rol van de provincie in het cultuurbeleid en het benutten van de maatschappelijke en economische impact van kunst en cultuur.

Onder leiding van Janita Tabak worden de gesprekken gevoerd aan de hand van vijf thema’s: Participatie en publieksbereik, Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit, Vernieuwend besturen,  Economische groei en imago, Cultuur met de blik op Europa.

Doel van deze dag is het opstellen van een overdrachtsdossier cultuur voor de nieuwe Statenleden.