Gepubliceerd op:

6 februari 2019

Samenstelling commissies Cultuurplanadvies 2021-2024


Afgelopen vrijdag 1 februari sloot de vacature voor commissieleden voor het Cultuurplanadvies 2021-2024.

De RRKC ontving ruim 150 enthousiaste reacties.Voor het komende cultuurplanadvies zoeken we 65 vrijwillige adviseurs die de RRKC ondersteunen om alle aanvragen te wegen en te beoordelen. Alleen met de inzet en het enthousiasme van deze vrijwilligers kan de RRKC tot een weloverwogen en breed gedragen advies komen. De komende weken worden de nieuwe adviseurs geselecteerd en de commissies samengesteld. Commissieleden voor het cultuurplanadvies hebben kennis van het Rotterdamse culturele veld, zijn kritisch en onpartijdig. Ze hebben kennis van de stad Rotterdam en affiniteit met kunst en cultuur. Deze pool van adviseurs wordt ook na het cultuurplanadvies regelmatig ingeschakeld bij het vormen van een advies.