Gepubliceerd op:

6 februari 2019

Ontwikkelingen Arbeidsmarktagenda en Fair Practice Code


Op 21 januari was de RRKC aanwezig bij de landelijke Werkconferentie Arbeidsmarktagenda, georganiseerd door Kunsten’92. In de conferentie riep minister Van Engelshoven de sector op tot eensgezindheid: ’treed gezamenlijk op en laat eenheid zien’.

In gesprek met Ruben Maes vertelde zij blij te zijn dat de arbeidsmarktagenda gezorgd heeft voor meer eenheid, maar gaf ook aan dat het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van de instellingen een weerbarstig traject is.

Zij pleitte ervoor niet alleen aandacht te besteden aan publieksbereik, maar ook aan een betere positie voor makers. Zij heeft de Raad voor Cultuur gevraagd uit te zoeken wat de consequenties zijn van de toepassing van de Fair Practice Code.

Onderzoeker Renee Goudriaan heeft dit al uitgezocht voor de kleine theaters. In 22 werkgroepen werden de vorderingen besproken op thema’s als nieuwe verdienmodellen, auteursrecht en veel andere zaken. In de middag waren er presentaties van Derk Loorbach over de grote maatschappelijke transities en de rol van kunst en cultuur daarin en twee paneldiscussies. Lees het verslag van deze middag.

Tijdens de bijeenkomst werd ook de Quickscan Fair Practice Code gepresenteerd. Via deze website kunnen makers, opdrachtgevers en werkgevers passende informatie vinden over cao’s, honoriarichtlijnen en scholing.