Gepubliceerd op:

7 januari 2019

Adviesaanvraag Van Engelshoven aan Raad voor Cultuur


© Arenda Oomen
Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In een brief aan de Raad voor Cultuur vraagt minister Van Engelshoven (OCW) om advies over het stelsel voor de periode 2021-2024. Speerpunten zijn cultureel erfgoed, vernieuwing, talentontwikkeling, stimuleren van diversiteit en tegengaan van ontlezing.

Bijgevoegd zijn de vijftien profielen van de stedelijke regio’s. In de bijlage geven de betrokken overheden gezamenlijk aandachtspunten mee voor het advies van de Raad voor Cultuur. Tevens een terugblik op de totstandkoming van de profielen, een schets van de reikwijdte van de profielen en een blik op de toekomst. Ook de drie brieven van bestuurders die samenwerking onderzoeken, zijn bijgevoegd.

Bron: Rijksoverheid