Gepubliceerd op:

6 december 2018

Sectoranalyse nieuwe stijl 2019


De sectoranalyse van de RRKC beschrijft voor Rotterdam relevante trends en knelpunten. In een brief aan het college doet de RRKC aanbevelingen m.b.t. de cultuurplanperiode 2021-2024.

De thema’s voor de Sectoranalyse 2019 zijn in afstemming met de gemeente gekozen. Het zijn inclusiviteit, interconnectiviteit en innovatie. De sectoranalyse levert input aan de gemeente voor de Uitgangspuntenbrief, de eerste stap in de cultuurplanprocedure.

Vier jaar geleden werden voor de sectoranalyse door de RRKC grote groepen vertegenwoordigers uit het veld gevraagd om mee te denken over de stand van zaken binnen hun sector. De RRKC kiest nu voor een kleinere vorm omdat de afgelopen jaren door het zogeheten Directeurenoverleg en de IABx al veel is geïnvesteerd in bijeenkomsten met het veld. Vandaar de term Sectoranalyse nieuwe stijl.

De drie thema’s worden uitgewerkt aan de hand van documentatie waaronder de sectoradviezen van de Raad voor Cultuur. Verder voert de RRKC voor reflectie gesprekken met personen in het veld en deskundigen. De Sectoranalyse nieuwe stijl 2019 zal naar verwachting medio februari 2019 worden gepubliceerd.