Gepubliceerd op:

22 november 2018

SCP Rapport Het Culturele Leven


Het Sociaal Cultureel Planbureau ontwikkelde een nieuw model om het culturele leven in Nederland regelmatig te peilen. Het eerste rapport geeft een beeld van de periode 2012-2017.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) publiceert Op advies van de Raad voor Cultuur is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestopt met de publicatie Cultuur in Beeld. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft de handschoen opgepakt om een aanzet te geven tot een jaarlijkse rapportage over het culturele leven. Het hier gepresenteerde en gehanteerde model bestaat eruit het culturele leven in kaart te brengen door tien culturele domeinen te bezien vanuit het perspectief van veertien kernthema’s.