Gepubliceerd op:

9 oktober 2018

Tussentijdse evaluaties


De RRKC voerde voor de zomer tien evaluatiegesprekken met instellingen in het Cultuurplan.

Het doel van de tussentijdse evaluaties was een beeld te krijgen van de voortgang van enkele specifieke ontwikkelopgaven zoals geformuleerd in het Cultuurplanadvies. De tien evaluatierapportages zijn afgerond en worden in oktober overhandigd aan de wethouder. De RRKC voerde de opdracht uit op verzoek van het college.