Gepubliceerd op:

24 juli 2018

Expertmeeting Beladen Erfgoed | 20 september


Op donderdag 20 september organiseert Kunsten ’92 een expertmeeting en netwerkborrel ter gelegenheid van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 in het Nederlands Openluchtmuseum. Er wordt terug geblikt op de opbrengsten van het eerste half jaar en vooruit gekeken naar de komende maanden.

Voorafgaand aan de borrel op 20 september vindt van 13.00 tot 15.45 uur een expertmeeting plaats rondom het thema Beladen Erfgoed. Deze bijeenkomst is bedoeld voor erfgoedprofessionals, beleidsmakers, onderwijsprofessionals en studenten. Beladen Erfgoed is tevens het thema van de maand september van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

Beladen Erfgoed

Erfgoed verbindt, maar kan ook verdelen. Onderwerpen uit onze gedeelde geschiedenis kunnen uiteenlopende emoties oproepen. Hoe voer je een gesprek over en ga je om met beladen erfgoed? De methode Emotienetwerken, ontwikkeld door Hester Dibbits (Reinwardt Academie/Erasmus Universiteit Rotterdam) en Imagine IC biedt ruimte aan de verschillende perspectieven en emoties die kunnen spelen rondom erfgoed, om zo te komen tot wederzijds begrip.

Werksessies

Daarnaast gaat de Nederlandse UNESCO Commissie op interactieve wijze in gesprek over een aanpak voor beladen erfgoed. De werksessies worden ingevuld met voorbeelden uit een aantal vensters van de Canon van Nederland.

Datum: donderdag 20 september 2018
Expertmeeting: van 13.00 tot 15.45 uur
Borrel: van 16.00 tot 18.30 uur
Locatie: Het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
Aanmelden: houd de website van Kunsten ’92 in de gaten

Het Nederlandse programma van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is geïnitieerd vanuit het Erfgoedplatform Plus van Kunsten ’92 in samenwerking met het Ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en DutchCulture.

Bron: Kunsten ’92