Gepubliceerd op:

24 juli 2018

Cultural Policy in the Polder | 30 oktober


Het is een kwart eeuw geleden dat de minister de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid liet invoeren. Het doel was om voorwaarden te scheppen voor het in stand houden, ontwikkelen en (sociaal en geografisch) spreiden van kunst en cultuur, met oog voor kwaliteit en verscheidenheid.

Eind oktober verschijnt bij Amsterdam University Press en Boekmanstichting het Engelstalige boek Cultural Policy in the Polder, met daarin een overzicht van en reflectie op 25 jaar cultuurpolderen in de praktijk.

Symposium

Ter ere van het verschijnen van de publicatie vindt op 30 oktober 2018 een symposium plaats aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Beleidmakers, onderzoekers, studenten en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom voor een collegiale dag vol reflecties, analyses en onderzoeksinzichten.

Onderwerpen

Er is aandacht voor de onderwerpen die het cultuurbeleid de komende jaren zullen domineren: regionaal cultuurbeleid, globalisering en digitalisering, mediabeleid, cultuurbeleid en het publieke domein, bibliotheken in een informatiemaatschappij, inclusiviteit en diversiteit én aanbevelingen voor een toekomstig cultuurbeleid.

Voorlopig programma

  • Key-note door Prof. dr. Birgit Mandel (Universiteit Hildesheim)
  • Toelichting en presentatie ‘Cultural Policy in the Polder’ door Edwin van Meerkerk (RU) en Quirijn van den Hoogen (RuG)
  • Tien workshops met o.a.: Koen van Eijk (EUR), Geert Drion (zelfstandig adviseur), Erik Hitters (EUR), Quirijn van den Hoogen (RuG), Johan Kolsteeg (RuG), Thijs Lijster (RuG), Edwin van Meerkerk (RU), Hanka Otte (Universiteit Antwerpen), Erik Schrijvers (WRR), Gwenoële Trapman (AHK, VU) en Teunis IJdens (oud-LKCA)
  • Uitreiking van de NWO Boekman Dissertatieprijs 2018 door prof. dr. Kitty Zijlmans aan de winnaar van het beste promotieonderzoek naar cultuurbeleid in de periode 2015-2017
  • Aanbieding van het boek aan Marijke van Hees, voorzitter Raad voor Cultuur en Barbera Wolfensberger, directeur-generaal cultuur bij OCW
  • Muzikale entr’actes

Datum: donderdag 30 oktober 2018
Tijd: 10.30 – 18.00 uur
Locatie: Radboud Universiteit, Zaal C, Elinor Ostromgebouw, Nijmegen
Kosten: vol tarief €45 incl. lunch en borrel (studentenkorting 50%).
Toewijzing: op volgorde van aanmelding, na ontvangst van betaling

Dit symposium wordt georganiseerd door de Boekmanstichting, de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen en komt tot stand dankzij financiële steun van het ministerie van OCW en het Programmabureau Geesteswetenschappen.

Bron: Boekmanstichting

Relevante links

Info en aanmelden