Gepubliceerd op:

19 juli 2018

Eerste reactie van minister op Sectoradvies AV


In een brief aan de Tweede Kamer op 2 juli 2018 gaf Minister Van Engelshoven, mede namens Minister Slob, een eerste reactie op het Sectoradvies Audiovisueel ‘Zicht op zo veel meer’ van de Raad voor Cultuur.

In de brief gaat de Minister in op de publieke waarde van het Nederlands cultureel audiovisueel aanbod en de ontwikkelingen in de audiovisuele sector. Zij beschrijft de positie van het Nederlands aanbod in de snel veranderende audiovisuele markt, waarin de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het Nederlandse aanbod daalt, de private investeringen teruglopen en de druk op publieke middelen toeneemt.

Achtereenvolgens besteedt de Minister aandacht aan filmeducatie, talentontwikkeling & innovatie, productie, distributie en exploitatie in reactie op de aanbevelingen van de Raad. Daarbij kondigt zij de eerste stappen aan, die bijdragen aan het bewustzijn van de waarde van het audiovisuele product en de ontwikkeling van de kwaliteit van Nederlandse content.

Onderzoek

De Minister zet onderzoek in gang om te kunnen bezien hoe de positie van het Nederlands cultureel product in het veranderend medialandschap kan worden versterkt en komt met een nadere reactie in het najaar.

Verkenning en sectoradviezen

Het Sectoradvies AV is onderdeel van een reeks publicaties die de Raad voor Cultuur de afgelopen maanden uitbracht in het kader van de toekomst van het cultuurbeleid. Als eerste werd de verkenning Cultuur voor stad, land en regio uitgebracht, gevolgd door zeven sectoradviezen voor dans, AV, letteren en bibliotheken, musea, muziek, theater en overige sectoren (beeldende kunst, monumenten en archeologie, ontwerpsector, opera en muziektheater).

Bron: Raad voor Cultuur