Gepubliceerd op:

2 juli 2018

Cultuur in het coalitieakkoord


Foto: gemeente Rotterdam

De partijen die de coalitie in Rotterdam gaan vormen, presenteerden dinsdag 26 juni hun coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’. Wat staat hier in over kunst en cultuur?

Meer samenwerking met de private sector en meer vernieuwing

Het vinden van alternatieve financiering voor kunst en cultuur is een belangrijke speerpunt in het coalitieakkoord. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor vernieuwing:

“Onze iconen behouden hun plek in de stad en nieuwe cultuurmakers krijgen een eerlijke kans. Vernieuwing draagt bij aan een groter bereik onder Rotterdammers, zij hebben allemaal recht op cultuur. De ‘Visie Cultuurstad’ wordt leidend in het verlenen van subsidie. We stappen af van beperkend beleid en geven vertrouwen. Politiek bemoeit zich niet met wat voor kunst er wordt gemaakt. Wij omarmen de dynamiek en diversiteit van de stad. Om de culturele sector in de toekomst sterk te houden, zetten we in op intensievere samenwerking met de private sector.”

De partijen die samen de coalitie vormen, benoemen in het akkoord de volgende ambities voor Rotterdam in 2022 op het gebied van kunst en cultuur:

  • Cultuurmakers en initiatiefnemers krijgen ruimte, vrijheid en ondersteuning.
  • De culturele sector werkt intensiever samen met de private sector.
  • Alle kinderen krijgen cultuureducatie.
  • Voor alle Rotterdammers is er cultuuraanbod.
  • Er komen meer evenementenlocaties verspreid over de stad.
  • Initiatieven van bewoners, (sociaal) ondernemers en bedrijven stimuleren en faciliteren wij.
Relevante links

Coalitieakkoord