Gepubliceerd op:

22 juni 2018

Boekman #115 over Inclusiviteit verschenen


Foto: Boekmanstichting

Minister Van Engelshoven schreef in haar visiebrief dat cultuur van en voor iedereen is. In de praktijk blijken het culturele veld en het publiek nog steeds geen afspiegeling van de bevolking. Inclusiviteit is dan ook een belangrijk gespreksonderwerp in de sector. Tijdschrift Boekman #115 is helemaal gewijd aan dit thema.

In het openingsartikel wordt uitgelegd waar de term inclusiviteit vandaan komt en wat een inclusief cultuurbestel inhoudt. Hierna wordt teruggeblikt op het overheidsbeleid met betrekking tot diversiteit. Rajae El Mouhandiz, Imara Limon en Kevin de Randamie geven hun visie op diversiteit in het culturele bestel en daarnaast is er aandacht voor diverse landelijke en lokale initiatieven, de rol van kunsteducatie en de visie op cultuurparticipatie.

Gevraagd advies over Inclusiviteit

De RRKC bereidt momenteel een gevraagd advies voor over Inclusiviteit dat onderdeel is van een vierjarig traject. Samen met Pauwke Berkers, Koen van Eijck (beiden Erasmus Universiteit Rotterdam), Wilma Gillis-Burleson (Legato) schreven Rento Zoutman en Diana Chin-A-Fat (beiden RRKC) het artikel ‘De cultuursector is als een alp, hoe hoger je komt hoe witter het wordt’, Diversiteit, inclusiviteit en beleid in de Rotterdamse cultuursector.

Rondom de publicatie organiseert de Boekmanstichting een lezingenreeks over het thema Inclusiviteit.

Bron artikel: Boekman, jrg. 30, nr. 115, p. 20-24