Gepubliceerd op:

14 juni 2018

Bijeenkomst Fonds on Tour | 25 juni


Gloria Wekker (foto: Jean van Lingen), Andries van den Broek

Op maandag 25 juni vindt de tweede Fonds on tour plaats in Almere. In deze reeks van vier bijeenkomsten over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen gaat het Fonds Podiumkunsten in gesprek over de sector van nu en van de toekomst.

Sprekers

De middag start met de bijdragen van twee denkers: Gloria Wekker en Andries van den Broek. Zij geven hun visie op de ontwikkelingen rond het thema maatschappelijke scheidslijnen. Een relevante podiumkunstensector dient er voor iedereen te zijn, maar welke maatschappelijke scheidslijnen bestaan er in onze samenleving en hoe zien we deze terug in de podiumkunsten? Wat is ervoor nodig om te komen tot een inclusieve podiumkunstensector? Steeds vaker spreken we over ‘intersectionaliteit’, maar wat is dat eigenlijk?

Gloria Wekker is antropoloog, winnaar van de Joke Smitprijs 2017 en auteur van het boek ‘Witte onschuld’.

Andries van den Broek is politicoloog en is werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau waar hij zich als onderzoeker bezighoudt met de thema’s vrije tijd en cultuurbeleid.

Debat

Vervolgens zal onder leiding van moderator Ruben Maes verder gedebatteerd worden. Hoe krijgen de veranderingen nu al vorm in de praktijk en in beleid? Welke kansen laten we onbenut en wat kunnen we daar gezamenlijk aan doen?

Datum: maandag 25 juni
Tijd: 13.30-17.30 uur (incl. borrel)
Locatie: KAF (Kunstlinie Almere Flevoland), Almere
Aanmelden is noodzakelijk

Na de zomer

  • Maandag 10 september – Circulaire economie
    Locatie: Arnhem
  • Maandag 24 september – Digitalisering
    Locatie: Den Haag

De conclusies uit de bijeenkomsten vormen bouwstenen van het te ontwikkelen beleid van het Fonds Podiumkunsten voor de periode 2021-2024. De reeks is bedoeld voor medewerkers in de podiumkunstensector, brancheorganisaties, bestuurders, beleidsmakers en politiek.

Bron: Fonds Podiumkunsten

Relevant nieuws
Relevante links

Aanmelden

Verslag