Gepubliceerd op:

8 juni 2018

Sectoradvies dans Raad voor Cultuur


Vorige week bracht de Raad voor Cultuur het sectoradvies dans uit. ‘Alles beweegt’ is een van de tien sectoradviezen over de stand van zaken in de cultuursector die de raad tussen november 2017 en zomer 2018 op verzoek van de minister van OCW uitbrengt.

Bloeiende cultuur, te weinig publiek

In het advies benoemt de Raad voor Cultuur de bloeiende danscultuur, met een opvallend levendige urban scene. Toch weet het publiek zijn weg niet of nauwelijks naar de dansvoorstellingen in theaters te vinden. En dat terwijl de danskunst in Nederland van hoog niveau is en open staat voor nieuwe artistieke ontwikkelingen.

Maatschappelijke context

De raad constateert een gevarieerd aanbod voor jeugd en jongeren. Dansmakers zijn zich steeds meer bewust van de maatschappelijke context waarin ze werken. Ontwikkelingen uit de urban dance vinden sneller hun weg naar het gesubsidieerde circuit dan in andere kunstvormen.

Uit onderzoeken blijkt dat Nederlanders volop in beweging zijn; de helft danst geregeld in de vrije tijd en veel mensen hebben interesse in dans. Deze belangstelling is niet gebonden aan culturele herkomst, opleidingsniveau of woonplaats. Toch zet slechts 9 procent deze interesse om in een bezoek aan dansvoorstellingen; en dat zijn dan vooral bezoekers uit grote steden en met een hogere opleiding.

Veel potentie

Kortom, er is veel potentie, maar de kloof tussen interesse en bezoek moet overbrugd worden. De opdracht voor de komende jaren is volgens de raad daarom: hoe vergroten en verbeteren we de dansprogrammering op Nederlandse podia en zorgen we dat de dans zichtbaarder en toegankelijker wordt voor een grotere groep Nederlanders?

Meer maatwerk, meer samenhang

De raad adviseert onder andere meer aanbod op maat, met extra steun van overheden. Elke stedelijke cultuurregio verdient een samenhangend dansprogramma. Daarvoor is toegankelijke, aansprekende dans nodig naast experimenteler of onbekender werk, grootschalig naast kleinschalig, beginnend naast gevestigd talent.

De raad adviseert de danssector meer toenadering te zoeken tot theaters en festivals, het mbo- en hbo-kunstvakonderwijs, scholen voor primair en voortgezet onderwijs, het amateurdanscircuit, de zorgsector en de sport.

De raad roept overheden en de sector op om de bijdrage van dans aan sport- en gezondheidsdoelstellingen verder te onderzoeken en te benutten.

Bron: Raad voor Cultuur

Relevante links

Het advies

Overige sectoradviezen