Gepubliceerd op:

4 juni 2018

Update adviesaanvraag Museum Boijmans Van Beuningen


Foto: Ossip-van-Duivenbode

Op 1 mei stuurde de RRKC een nieuwsbericht over een adviesaanvraag van de gemeente betreffende een renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen.

In de adviesaanvraag staat vermeld dat het moment waarop de gemeente het advies wil ontvangen nog ambtelijk zou worden afgestemd met de RRKC. Aanvankelijk zou de besluitvorming over de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen vóór de zomer aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het advies van de RRKC zal mede input leveren voor de besluitvorming.

Onlangs liet de gemeente de RRKC weten dat de besluitvorming wordt uitgesteld naar het najaar. Op dit moment is de uiterste termijn van het advies nog niet bekend.

Voor de uitwerking van het advies heeft de RRKC een adviescommissie benoemd. De leden zijn:

 • Raphael van Amerongen
  Architect en betrokken bij de renovatie van Paleis Het Loo. Zowel inrichting als architectuur maakten deel uit van de opdracht.
 • Davida de Hond
  Projectleider in cultuur en erfgoed en adviseur bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ze was lid van de RRKC-commissie Gemeentelijke collecties en erfgoed van het Cultuurplanadvies 2017-2020. Zij werkte mee als commissielid aan het advies over ‘Schatten van Rotterdam’, de gemeentelijke Visie op de Collectie Rotterdam.
 • Wim Hupperetz
  Directeur van het Allard Pierson Museum (Amsterdam). Hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkte voorheen bij het Limburgs Museum en Erfgoed Nederland en was betrokken bij RRKC-adviezen over ‘Schatten van Rotterdam’, de gemeentelijke Visie op de Collectie Rotterdam en Atlas Van Stolk. Hij is voorzitter van de commissie Musea van de Raad voor Cultuur.
 • Bernadette Janssen
  Partner en directeur van BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling. Raad van Toezicht AIR, Qteam lid Havenbedrijf Rotterdam, Programmaraad OPEN Rotterdam en gastdocent op de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Was als gastdocent jurylid Depot gebouw. Projecten en adviesklussen in opdracht van de gemeente Rotterdam over o.a. gebiedsvisie stadionpark, masterplan sportcampus, visie dak van de Hofbogen, Kaart van de Stad, toekomstvisie Quarantaineterrein.
 • Vincent Kompier
  Projectleider bij Architectuur Lokaal. Planoloog; onderzoeker, schrijver, journalist over thema’s als urban planning, architectuur en stedelijke cultuur.
 • Aad Meijboom (voorzitter)
  Lid van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CTIVD). Voormalig korpschef Rotterdamse Politie. Hij was betrokken bij visitaties van verschillende rijksmusea, Maritiem Museum Rotterdam en CBK Rotterdam. Voorzitter van Commissie Visueel bij gemeente Rotterdam. Deze commissie adviseert over de incidentele subsidieaanvragen in de visuele kunsten.
 • Herman Vaanholt
  Lid van de RRKC. Ondernemer. Was ook betrokken bij het RRKC-advies over het Depot.