Gepubliceerd op:

4 juni 2018

Inclusiviteit in de culturele sector


Foto: Bas Czerwinski

Op maandag 28 mei gaf Rento Zoutman namens de RRKC een presentatie bij de Boekmanstichting over de activiteiten en het advies over een meer inclusieve Rotterdamse cultuursector.

De middag maakte onderdeel uit van een lezingenreeks die de Boekmanstichting over inclusiviteit organiseert. Cynthia Dekker van Rotterdam Festivals lichtte het Rotterdamse doelgroepenmodel toe. Dit systeem brengt het publieksbereik van de Rotterdamse cultuurinstellingen in kaart.

Tijdschrift Boekman

Het juninummer van het tijdschrift Boekman onderzoekt de mogelijkheden van een inclusief cultuurbestel. Hierin staat ook een artikel over de inclusiviteit van de Rotterdamse cultuursector geschreven door Pauwke Berkers en Koen van Eijck, onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam, samen met Rento Zoutman en Diana Chin-A-Fat van de RRKC.

Derde lezing

Op donderdag 28 juni vindt de derde lezing inclusiviteit in samenwerking met het LKCA in Utrecht plaats. Ronald Kox, auteur van het artikel ‘Inclusieve aanpak voor cultuureducatie’ in het tijdschrift Boekman dat in juni verschijnt, introduceert het thema. Daarna leidt hij de discussie met gemeenteambtenaren en het publiek.

Aan het eind van de middag reikt de jury van de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs de prijs uit aan de winnende gemeente. Na afloop is er een informele borrel.

Datum: donderdag 28 juni

Tijdstip: 16.00 uur

Locatie: Het Huis Utrecht, Koepelzaal

Aanmelden is noodzakelijk.